Službeni internet portal Varaždinska županija

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – provjera okolnosti vezano za Dozvolu za gospodarenje otpadom za lokaciju u Varaždinu, Trg Pavla Štoosa 41