Službeni internet portal Varaždinska županija

Pregled rezultata Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u okviru projekta „LokalnE inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj županiji LEPEZA VŽ“